2016-08-19

Statut ZSO Nr 3

Akt założycielski

 

 Uchwała Nr XXXV/403/97   Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 22 maja 1997 r.